BIEŻĄCE INFORMACJE

11 sierpnia 2022
Stary Folwark – niedostateczna jakość wody
W trakcie kontroli wewnętrznej wody produkowanej na stacji wodociągowej w Starym Folwarku stwierdzono przekroczenie zawartości manganu w wodzie uzdatnionej – około 100 mikrogramów/l. Decyzją Państwowego Powiatowego […]
27 lipca 2021

Awaria sieci wodociągowej KRZYWE

W dniu 7 lipca 2021 r. doszło do dużego uszkodzenia rurociągu wodociągowego dostarczającego wodę do końcówki wsi Krzywe (nad lasem) i jednocześnie do budynku Dyrekcji Wigierskiego […]

WODNIK WODOCIĄGI I KANALIZACJE

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach jest firmą wykonującą usługi wodno – kanalizacyjne. Od roku 2003 na podstawie umowy, przedsiębiorstwo utrzymuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Suwałki. Tym samym zajmuje się dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków od mieszkańców i zakładów z terenu Gminy. W zakresie zaopatrzenia w wodę firma eksploatuje pięć stacji wodociągowych, około 240 km sieci wodociągowych i 56 km przyłączy, poprzez które woda dostarczana jest do 1800 nieruchomości na terenie Gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej w Suwałkach siecią kanalizacyjną o długości ok. 162 km poprzez 48 przepompowni sieciowych i 218 przydomowych z blisko 620 posesji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI