WODNIK Wodociągi i Kanalizacje

"Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem. (...) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie"
                                  Antoine Saint-Exupery, W sercu pustyni.
                       Tłum. W. i Z. Bieńkowscy. PIW, Warszawa 1970.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązuje niezmieniona taryfa opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Suwałki. Opłata za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców (indywidualnych i firmowych) wynosi 2,74 zł/m3 (brutto). Opłata za ścieki odprowadzane do kanalizacji wynosi:
  • dla odbiorców firmowych 8,93 zł/m3 (brutto),
  • dla odbiorców indywidualnych 6,37 zł/m3 (brutto).
Obowiązuje również opłata abonamentowa za odczyt wodomierza dodatkowego w wyskości 3,79 zł/okres odczytu. Opłata dotyczy wodomierzy dodatkowych zamontowanych u odbiorcy oraz podliczników do minusowania ilości ścieków.

Marek Wnuk WODNIK Suwałki