WODNIK Wodociągi i Kanalizacje

"Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem. (...) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie"
                                  Antoine Saint-Exupery, W sercu pustyni.
                       Tłum. W. i Z. Bieńkowscy. PIW, Warszawa 1970.

          Od dnia 24 maja 2018 r. obowiązuje nowa taryfa opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Suwałki. Opłata za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców (indywidualnych i firmowych) wynosi 2,54 zł/m3 (netto). Opłata za ścieki odprowadzane do kanalizacji dla odbiorców indywidualnych i firmowych wynosi 6,44 zł/m3 (netto).

          Obowiązuje również opłata abonamentowa za odczyt wodomierza dodatkowego w wyskości 3,51 zł/okres rozliczeniowy. Opłata dotyczy wodomierzy dodatkowych zamontowanych u odbiorcy oraz podliczników do minusowania ilości ścieków.

Do wymienionych stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Marek Wnuk WODNIK Suwałki