DOKUMENTY DO POBRANIA

Od dnia 23 maja 2022 r. wprowadzona została nowa taryfa opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Suwałki. Opłata za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców (indywidualnych i firmowych) wynosi 2,68 zł/m3 (netto). Opłata za ścieki odprowadzane do kanalizacji dla odbiorców indywidualnych i firmowych wynosi 6,98 zł/m3 (netto).

Obowiązuje również opłata abonamentowa za odczyt wodomierza dodatkowego w wysokości 3,51 zł/okres rozliczeniowy. Opłata dotyczy wodomierzy dodatkowych zamontowanych u odbiorcy oraz podliczników do minusowania ilości ścieków.

Do wymienionych stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi on 8 %.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI