Bez kategorii

27 lipca 2021

W trakcie kontroli wewnętrznej wody produkowanej na stacji wodociągowej w Płocicznie stwierdzono przekroczenie parametru bakteriologicznego grupy coli (4 jtk/100 ml). W dniu 10 grudnia stacja została […]
27 lipca 2021

Awaria sieci wodociągowej KRZYWE

W dniu 7 lipca 2021 r. doszło do dużego uszkodzenia rurociągu wodociągowego dostarczającego wodę do końcówki wsi Krzywe (nad lasem) i jednocześnie do budynku Dyrekcji Wigierskiego […]
16 marca 2020

KORONAWIRUS

Suwałki, dnia 16 marca 2020 r. KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia, […]