AdminZS

27 lipca 2021

W trakcie kontroli wewnętrznej wody produkowanej na stacji wodociągowej w Płocicznie stwierdzono przekroczenie parametru bakteriologicznego grupy coli (4 jtk/100 ml). W dniu 10 grudnia stacja została […]
27 lipca 2021

Awaria sieci wodociągowej KRZYWE

W dniu 7 lipca 2021 r. doszło do dużego uszkodzenia rurociągu wodociągowego dostarczającego wodę do końcówki wsi Krzywe (nad lasem) i jednocześnie do budynku Dyrekcji Wigierskiego […]