BIEŻĄCE INFORMACJE

27 lipca 2021

Awaria sieci wodociągowej BRÓD MAŁY

Przed końcem roku 2022 doszło do dużego uszkodzenia rurociągu wodociągowego dostarczającego wodę do wsi Kuków od strony wsi Bród Mały. Wskutek tej awarii doszło do wypłukania […]
16 marca 2020

KORONAWIRUS

Suwałki, dnia 16 marca 2020 r. KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia, […]

WODNIK WODOCIĄGI I KANALIZACJE

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach jest firmą wykonującą usługi wodno – kanalizacyjne. Od roku 2003 na podstawie umowy, przedsiębiorstwo utrzymuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Suwałki. Tym samym zajmuje się dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków od mieszkańców i zakładów z terenu Gminy. W zakresie zaopatrzenia w wodę firma eksploatuje pięć stacji wodociągowych, około 240 km sieci wodociągowych i 56 km przyłączy, poprzez które woda dostarczana jest do 1800 nieruchomości na terenie Gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej w Suwałkach siecią kanalizacyjną o długości ok. 162 km poprzez 48 przepompowni sieciowych i 218 przydomowych z blisko 620 posesji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI