WODNIK Wodociągi i Kanalizacje

"Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem. (...) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie"
                                  Antoine Saint-Exupery, W sercu pustyni.
                       Tłum. W. i Z. Bieńkowscy. PIW, Warszawa 1970.

Witamy na stronie.

           Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach jest firmą wykonującą usługi wodno - kanalizacyjne. Od roku 2003 na podstawie umowy, przedsiębiorstwo utrzymuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Suwałki. Tym samym zajmuje się dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków od mieszkańców i zakładów z terenu Gminy.

           W zakresie zaopatrzenia w wodę firma eksploatuje pięć stacji wodociągowych, około 240 km sieci wodociągowych i 56 km przyłączy, poprzez które woda dostarczana jest do 1800 nieruchomości na terenie Gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej w Suwałkach siecią kanalizacyjną o długości ok. 162 km poprzez 48 przepompowni sieciowych i 218 przydomowych z blisko 620 posesji.

           Mamy nadzieję, że dzięki naszej stronie będziecie mieli Państwo stały dostęp do aktualnych informacji o naszej firmie.  Serdecznie zapraszamy do korzystania z proponowanych przez nas usług. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia przyczynią się do poprawy jej jakości.

Czym się zajmujemy:

  • projektowaniem i wykonawstwem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wykonaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • budową i utrzymaniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • usługami w zakresie usuwania awarii przepompowni sieciowych i przydomowych dla odbiorców indywidualnych i firmowych,
  • naprawą instalacji wodno - kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
  • udrażnianiem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej za pomocą urządzenia specjalistycznego,

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Stacja uzdatniania wody Nowa Wieś
Marek Wnuk WODNIK Suwałki