BIEŻĄCE INFORMACJE

19 listopada 2019

Awaria sieci wodociągowej

W związku z pracami inwestycyjnymi przy rozbudowie sieci wodociągowej w m. Biała Woda dnia 19 listopada 2019 r. w godz. 9 – 12 nastąpi chwilowa przerwa […]

WODNIK WODOCIĄGI I KANALIZACJE

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach jest firmą wykonującą usługi wodno – kanalizacyjne. Od roku 2003 na podstawie umowy, przedsiębiorstwo utrzymuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Suwałki. Tym samym zajmuje się dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków od mieszkańców i zakładów z terenu Gminy. W zakresie zaopatrzenia w wodę firma eksploatuje pięć stacji wodociągowych, około 240 km sieci wodociągowych i 56 km przyłączy, poprzez które woda dostarczana jest do 1800 nieruchomości na terenie Gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni miejskiej w Suwałkach siecią kanalizacyjną o długości ok. 162 km poprzez 48 przepompowni sieciowych i 218 przydomowych z blisko 620 posesji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI